Porady prawne on-line

Jak działają porady prawne on-line?

Opisz nam problem prawny za pomocą formularza obok. Możesz także dodać skany dokumentów związanych ze sprawą lub inne dokumenty, które uznasz za pomocne.

Zapoznamy się ze stanem faktycznym i przeprowadzimy wstępną (bezpłatną) analizę w ciągu 24 h. Następnie zwrócimy się do Ciebie z propozycją wynagrodzenia oraz terminem wykonania usługi. Po zaakceptowaniu warunków przez Ciebie i dokonaniu płatności przystępujemy do realizacji usługi.

W jakich formach Kancelaria świadczy pomoc prawną on-line?

Świadczymy pomoc prawną w formach najbardziej wygodnych dla Klienta:

  • porada prawna przesłana za pomocą e-maila;
  • sporządzenie pisma procesowego lub innego wymagającego argumentacji prawnej i przesłanie go e-mailem;
  • sporządzenie opinii prawnej w danym zakresie i przesłanie jej e-mailem;

Udzielenie porady prawnej polega na ogół na przedstawieniu Klientowi obowiązującego stanu prawnego, wiodącej i aktualnej linii orzeczniczej oraz przeglądu doktryny prawnej. Przedstawiane są ryzyka, zagrożenia, możliwe scenariusze rozwoju sytuacji Klienta oraz zalecane rozwiązania prawne.

Jaki jest koszt porady prawnej on-line?

Koszt porady jest indywidualnie ustalany z Klientem przed realizacją usługi przez radcę prawnego. Dzięki temu mechanizmowi Klient dokładnie wie, ile zapłaci za usługę, co pomaga uniknąć nadmiernych kosztów. Cena uzależniona jest od skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy prawnika. Typowy koszt porady prawnej on-line wynosi od 350 zł do 450 zł.

Zapraszam do skorzystania z bezpłatnego formularza w celu uzyskania dokładnej wyceny usługi.

Przed skorzystaniem z usługi zapoznaj się z regulaminem.

Top