Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie jest prowadzone on-line przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) i współistniejące akty wykonawcze.

Program szkolenia:

  • Przepisy ogólne
  • Klasyfikowanie informacji niejawnych
  • Organizacja ochrony informacji niejawnych
  • Bezpieczeństwo osobowe
  • Bezpieczeństwo fizyczne. Podstawy prawne.
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
  • Analiza i szacowanie ryzyka – podstawowe pojęcia.
  • Bezpieczeństwo przemysłowe.
  • Informacje niejawne międzynarodowe. Ochrona informacji niejawnych NATO i UE.
  • Odpowiedzialność służbowa i karna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *