Chroń i przetwarzaj informacje niejawne w naszej Kancelarii!

O Nas

Outsourcing Informacje Niejawne – Kancelarie i Szkolenia s.c. jest podmiotem działającym od ponad 7 lat, specjalizującym się w profesjonalnym doradztwie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji. Jesteśmy grupą osób, których połączyła wspólna pasja, zaangażowanie, długoletnie doświadczenie, jak również chęć nieustającego rozwoju i poszerzania horyzontów. A wszystko to z myślą o naszych Klientach, których potrzeby i oczekiwania stanowią dla nas najwyższą i jedyną wartość.

W pracy z naszymi Partnerami wykorzystujemy swoje doświadczenia, które zdobywaliśmy podczas pracy w jednostkach administracji państwowej i podmiotach sektora prywatnego, związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, obronności oraz bezpieczeństwa – w różnych jego wymiarach i obszarach.

Naszym nadrzędnym celem jest generowanie nowej wartości dla naszych Klientów poprzez udzielanie wsparcia i pomocy w odniesieniu do prawidłowego zastosowania – często niezrozumiałych, skomplikowanych przepisów i procedur – w sferze ochrony informacji niejawnych. Ofertę swoją kierujemy do podmiotów z różnych sektorów gospodarczych m.in. energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, ochrony osób i mienia oraz innych, które na co dzień stykają się z koniecznością szukania odpowiednich rozwiązań i unikalnych strategii w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem.

NASZE SZKOLENIA

VIP_s

Bezpieczeństwo VIP-a podczas wyjazdów służbowych

analityk

Biały wywiad jako metoda gromadzenia i analizowania informacji o podmiotach gospodarczych

haker

Dane telekomunikacyjne – namierzanie przestępcy w sieci

sejf

Bezpieczeństwo informacji niejawnych w firmie

szpieg

Szpiegostwo przemysłowe

wykład_bron

EDB – Strzelectwo dla szkół podstawowych

miasto

Szacowanie ryzyka

Bezp firma

Szkolenie dla kierowników kancelarii niejawnych

Oferujemy szeroką gamę szkoleń w obszarze:

 • ochrony informacji niejawnych;
 • ochrony danych osobowych;
 • bezpieczeństwa informacji;
 • obronności;
 • cyberbezpieczeństwa;
 • walki wręcz.

Kierując się dobrem Klienta dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych, którą traktujemy jako niezbędną część projektu szkoleniowego, umożliwiającą osiągnięcie zamierzonych celów.

Wykorzystujemy różnorodne formy i metody pracy, a naszą mocną stroną jest kreatywność i innowacyjność w prowadzeniu szkoleń oraz realizacja autorskich projektów.

W przypadku zainteresowania innego rodzaju szkoleniem jesteśmy w stanie „uszyć na miarę” odpowiednie szkolenie, dostosowane do potrzeb i oczekiwań Odbiorcy.

Generalną naszą dewizą jest indywidualne podejście do Klienta, profesjonalizm oraz pełna dyskrecja.

Nasi eksperci:

 • to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, z długoletnim doświadczeniem stanowiącym ich największy atut;
 • posiadają wysokie kwalifikacje i kompetencje, które wykorzystują jako prelegenci podczas wykładów na szkoleniach, kongresach i konferencjach dedykowanych bezpieczeństwu informacji oraz ochronie informacji niejawnych;
 • legitymują się odpowiednimi poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego uprawniającymi do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE włącznie oraz COSMIC TOP SECRET, TOP SECRET UE/EU TOP SECRET oraz ESA TOP SECRET;
 • zostali przeszkoleni przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

  Top